The Last Day of Normality på Friluftsmuseet i Linköping. Foto: Göran Billeson

The Last Day of Normality på Bungemuseet

Installationen The Last Day of Normality är baserad på intervjuer med flyktingar. Deltagarna har sedan lagat den sista rätten de åt innan de lämnade sitt hem för att dela med sig av den. Den 9–13 april visas installationen på Bungemuseet på Gotland.

Film från utbildningen Konsten att mötas

Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar anordnade i februari Konsten att mötas – en utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier. Här kan du se filmen från utbildningen.

Museer och näringsliv i samverkan, seminarium på Postmuseum 17 mars

Museer + näringsliv = sant?

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Riksutställningar arbetar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer.

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra ömtåliga museiföremål. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 5-6 april.