Seminarium om tillgänglighet på Stockholms medeltidsmuseum

Under hösten anordnar vi fyra seminarier om tillgänglighet. Vi vill uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet för att alla skall ha möjlighet att besöka museer runt om i landet. Välkommen till Stockholms medeltidsmuseum den 29 september!

Lilla museiskolan i Tidaholm

Den 15–16 september kommer Lilla museiskolan till Tidaholms Museum. Bland annat kommer Riksutställningars sakkunnige inom konstruktionsteknik Kjell Eriksson att berätta om kostnadseffektiva utställningar och ny teknik för museer.

Riksutställningar söker en verksamhetscontroller

Nu söker vi en verksamhetscontroller som skall arbeta med projektuppföljning och projektutvärdering. Sök innan den 5 september!

Seminarium World Wide Wikipedia i Göteborg

Skriv om din verksamhets historia på Wikipedia tillsammans med oss! Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige.