Vi söker en administratör med inriktning på ekonomi

Som administratör kommer du att stödja projektledarna och ekonomichef i frågor som rör budget, internredovisning, avtal, leverantörsuppföljning och avstämning av löneunderlag. Välkommen att söka senast den 31 oktober 2016.

Lär dig mer om tillgänglighet för museer i höst

Under hösten anordnar vi flera semiarier om tillgänglighet på museer runt om i landet. Välkommen att delta på Murberget i Härnösand, Jönköpings läns museum eller på Trelleborgs Museum. 

Nioårigt partnerskap mellan museum och skola

Hur kommer museet närmare skolans faktiska verklighet och hur kan ett tätare samarbete bidra till att utveckla museets verksamhet? Det har Nationalmuseet i Köpenhamn ett bud på. Museet har ingått ett ambitiöst samarbete med en skola i Nørrebro. 

Tv på museet

Riksutställningar och UR Samtiden samarbetar med Marinmuseum för en ny omgång av projektet Tv på museet där vi spelar in tv-serien Prylar i Sverige. I serien får vi följa unga guider som visar Marinmuseum på bland annat språken somaliska, arabiska och svenska.