Primary tabs

måndag, mars 6, 2017

Workshop för tillämpningar av VR och 360-teknik

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars för att utforska olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning för deltagare på Vårmötet 2017.