Primary tabs

torsdag, mars 16, 2017

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars för att utforska olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning för deltagare på Vårmötet 2017.