Primary tabs

onsdag, april 19, 2017

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra museiföremål. I samarbete med Kungliga Biblioteket anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 19-21 april.