Primary tabs

fredag, april 21, 2017

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra museiföremål. I samarbete med Kungliga Biblioteket anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 19-21 april.

 

Vad behöver museer tänka på för att tillgängliggöra kultur- och naturarv utanför museibyggnaden? Hur skapar man en tillgänglig kulturmiljö som alla kan besöka? Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium som lyfter dessa frågor på Bohusläns museum och Gustafsberg den 21 april.