Alla Tiders Kalmar län

Kalmar läns Museum sett från Skeppsbron. CC Wikimedia Commons, Jopparn.

 

“Hur formar vi framtiden tillsammans, utifrån den plats där vi är? Hur tar vi vara på olika kulturarv och skapar nya tillsammans?“

Kalmar läns museum har initierat ett tvåårigt utvecklingsarbete, 2016-2017, för att utveckla tidsresemetodiken “Bridging Ages” och tillämpat kulturarv till en plattform och stödstruktur för social sammanhållning i Kalmar län. 

Alla Tiders Kalmar län drivs av Kalmar läns museum i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län. 

Riksutställningar en samarbetspart och stödjer projektet med tankesmedja och fortbildning för att ta fram kreativa idéer kring social sammanhållning mellan olika grupper, både de som bott länge i Sverige och de som nyligen kommit hit. Tankesmedjan består av ett antal personer från olika lokala och nationella organisationer och ska formulera underlag för ett arbete om framtidens kulturarv i lokala grupper, en vision 2030 och hur tillämpat kulturarv och tidsresemetodik kan bli en stödstruktur i detta arbete.

Bakgrund
Bakgrunden till projektet är det upprop som Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län gjort till organisationer, institutioner och individer i Kalmar län om att i större utsträckning arbeta för den gemensamma framtiden. Ur uppropet:
“Ett stort antal människor från olika länder kommer till Sverige för att skapa sig en framtid. Denna framtid formas tillsammans med dem som redan bor här. Den akuta flyktingsituationen kommer att följas av en integrationsprocess där vi tillsammans formar framtidens samhälle, inte minst på den lokala plats där vi bor och verkar. (...) Hur formar vi framtiden tillsammans, utifrån den plats där vi är? Hur tar vi vara på olika kulturarv och skapar nya tillsammans?“

Kontaktperson:
Annette Taranto, projektansvarig Riksutställningar
annette.taranto@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 12 Okt 2016 13:49 Print