Arkiv Q

Jocke Lagercrantz
Fjällmuseet i Härjedalen.

Riksutställningar samarbetar med Härjedalens Fjällmuseum som undersöker vilka queera berättelser och föremål som finns i museets samlingar och i bygden. Dessa ska sedan bli en del av basutställningen. 

Syftet med Arkiv Q är att lyfta fram berättelser, platser, bilder och perspektiv som ofta inte synliggjorts inom ramen för tidigare kulturmiljöarbete. Frågan om hur man kan arbeta med fler perspektiv i samlingar och även inkludera dessa i basutställningen är aktuell för många museer. Kunskap om metoder och erfarenheter från arbetet kommer att dokumenteras och delas på olika sätt under och efter projektets slut. 

Läs mer: Fler queera tolkningar tar plats på museet

Kontaktperson:
Dennis Josefson, marknadsförare och sakkunnig hbtq, Riksutställningar
dennis.josefson@riksutstallningar.se