Seminarium World Wide Wikipedia

NASA

Öppna plattformar som Wikipedia ger nya möjligheter för offentligt finansierade institutioner att nå ut med sin kunskap och fullgöra sina uppdrag. Hur påverkar det hur vi behöver jobba med digitalisering, information och kulturarv på dessa öppna plattformar?

Vi vill hälsa er välkomna till ett kostnadsfritt tvådagarsseminarium som belyser frågan om de möjligheter webben ger att jobba öppet och inkluderande. Vi utgår från de digitala plattformar som är öppna för alla att använda och lyfter fram verktyg som Wikipedia och Platsr. Seminariet med tillhörande workshop genomförs i Göteborg och Malmö under hösten 2016.

Wikipedia ligger på topp tio över världens mest besökta webbplatser och hamnar alltid högst upp vid sökningar på Google, oavsett om det handlar om en kulturarvsplats, ett konstnärsporträtt eller en tv-serie. Det är därför en arena för institutioner för att fullgöra sina uppdrag att nå ut med sin kunskap. Wikipedia är också en mötesplats där människor från alla delar av samhället gemensamt kan bidra och diskutera.

Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige vill lyfta fram möjligheterna med öppna data och gemensamma plattformar. Nu har vi alla möjligheter att mötas och arbeta tillsammans.

Vi diskuterar frågor som till exempel: För vilka yrkesroller är det relevant att arbeta med öppna plattformar och vilka i organisationen behöver ansvara för arbetet? Vilka möjligheter ger det att koppla ihop information som finns i olika samlingar och arkiv?
På seminariets andra dag går vi igenom hur du arbetar praktiskt på Wikipedia. Det är möjligt att delta på en eller båda av seminariets dagar.

Seminariet riktar sig till verksamhetsansvariga, chefer och mellanchefer från museer, länsstyrelser, arkiv och bibliotek och alla medarbetare som arbetar med kunskap och information, till exempel inom kommunikation, arkiv, samlingar, databaser.

Orter
I Göteborg är vi på Världskulturmuseet.
Seminarium torsdag den 29 september 2016 klockan 13.00 – 16.00.
Workshop med egen dator fredag den 30 september 2016 klockan 09.00 – 16.00.

I Malmö är vi på Länsstyrelsen.
Seminarium torsdag den 1 december klockan 13.00 – 17.00.
Workshop med egen dator fredag den 2 december 2016 klockan 09.00 – 16.00

Program
Programmet ser likadant ut på båda orterna. Vi bjuder på fika! Luncher och kostnad för eventuell middag efter kvällsaktivitet står man för själv. 

Torsdag: Seminarium
13.00 Hej och välkomna!
13.15 Ny teknik, nya beteenden – Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
14.00 Kort paus
14.15 Bakom kulisserna på Wikipedia – Lennart Guldbrandsson
15.00 Fika
15.30  Arkeloggen - möjligheter och utmaningar med en samlad, digital kulturarvsförmedling. Om nya sätt att nå ut till en intresserad allmänhet i en digital värld – Hanna Jansson, Arkeloggen
16.00 Avslutande diskussion och utvärdering – Hur ser framtiden ut?
17.00 Visning av utställningar och gemensam middag

Fredag: Workshop – ta med egen dator!
9.00 Wikipedia workshop – skriva, redigera och ladda upp bilder med Axel "Haxpett" Pettersson från Wikimedia Sverige
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Skriva och redigera
14.30 Fika
15.00 Skriva och redigera
16.00 Avslut

Anmäl dig till seminariet här!

Seminariet arrangeras tillsammans av Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige.