Bakgrund – crowdsourcing för museet

CC BY, foto av James Cridland.

Hur funkar crowdsourcing på museer? Under hösten 2016 har vi tillsammans med flera museer testat hur crowdsourcing kan användas för att få tillgång till resurser utanför museet.

Museerna kommer att arbeta med varsitt konkret case inom den egna verksamheten med fokus på barn och unga. Projektet startar med en gemensam utbildningsdag i november.

Olika sätt att jobba med delaktighet eller finansiering via nätet har gått från att vara en experimentell verksamhet till mainstream. Både i Sverige och många andra länder har främst individer och mindre verksamheter, men även institutioner, använt olika metoder och verktyg för att engagera ”the crowd”. Institutet för språk och folkminnen beskriver crowdsourcing som ”att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt på nätet”. Crowdsourcing är ett sätt att till exempel generera idéer från allmänheten för att lösa ett behov inom ett projekt.
En underkategori till crowdsourcing är crowdfunding, där man istället för idéer söker pengar för att finansiera projekt – gräsrotsfinansiering är ett ord som används på svenska.

Det finns museer i Sverige som använder sig av metoder som liknar crowdsourcing för att samla in olika idéer och röster utifrån, men att finansiera projekt genom crowdfunding är ovanligt. I projektet Crowdsourcing för museet kommer vi att utforska båda delarna.

Projektet genomförs i samarbete med Fabel kommunikation.

Kontakta producent och projektledare Panteha Pournoroozy för frågor:
panteha.pournoroozy@riksutstallningar.se