Checklista för en lyckad crowdfunding-kampanj

Läs listan med tips för en lyckad crowdfunding-kampanj innan du börjar. Har du tänkt på allt? En välplanerad kampanj kan bli en viktig nyckel till ett framgångsrikt projekt.

  • Varför ska publiken bry sig?

Få finansiärer av en kampanj är intresserade av att finansiera kampanjskaparens dröm, de är intresserade av att realisera sina egna drömmar genom att bygga en relation till kampanjen. Berättar man bara om drömmen utan att ge den potentiella publiken en anledning att involvera sig kommer det inte att lyckas.

  • Planera aktiviteter under kampanjens lopp.

Vi bor alla i filterbubblor som är svåra att nå igenom.  Man måste skapa innehåll som gör att det finns anledning att dela kampanjen under hela tiden som du kör den, från första till sista dagen. Ett par inslag per vecka är en bra tumregel.

  • Blanda fysisk och digital spridning.

Crowdfunding är ett socialt fenomen snarare än ett digitalt. Din kampanj mår bra av att vara en blandning av fysiskt och digitalt arbete. Kanske en fysisk kick-off kan vara en bra idé.

  • Gör en video.

Många lägger mycket tid på tekniken snarare än på berättelsen när man gör sin pitchvideo. En bra berättelse har underhållningsvärde och skapar nyfikenhet och det kan göras med en smartphone. Hur du väljer att göra är upp till dig men oavsett är video ett viktigt verktyg.

  • Tänk igenom dina belöningar.

Kampanjmakare missar ofta att många saker kring kampanjen kan vara lika lockande som själva produkten. Belöningarna är platsen att använda sin kreativa affärutvecklingstalang och sitt varumärkesarbete. Man förhandskonsumerar oftast saker som inte kan köpas i en affär eller e-shop och kampanjen behöver väcka nyfikenhet för att vara underhållande.

Checklistan kommer från Fabel kommunikations Crowdfundingskola.

Sammanställd av Anna Ekeroth