Dömda – från workshop till utställning

Staffan Cederborg

De som ska förvandla berättelser till utställning. Längst fram, från projektet Dömda: Svante Grogarn, formgivare och Dragan Mitic, utställningsproducent. I bakgrunden, från Riksutställningar: Kjell Eriksson, sakkunning konstruktionsteknik; Gustav Löfgren, sakkunnig material och design, samt Oscar Engberg, sakkunnig medieteknik.

I ett pågående samarbete med Riksutställningar ska ett spännande skolprojekt byta medium. Ett antal personliga berättelser ska transponeras till en fungerande utställning som öppnar på Arbetets museum i Norrköping.

Sedan våren 2013 har workshoppen Dömda genomförts på museer i bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping och Umeå. Elever från gymnasie- och folkhögskoleklasser har fått arbeta med de psykologiska och sociala processer som verkar i spelet mellan gruppen och individen. Projektet tar upp svåra frågor och genererar starka berättelser.

Den tre timmar långa workshoppen började med att eleverna fick se Sjung för mig en sista gång – en föreställning om Joe Hill och hur han döms till döden för ett brott han själv hävdar han är oskyldig till. De tankar föreställningen väckte – att bli dömd, och att själv vara snabb till att döma – diskuterades sedan.

Josefine Larsson

Pedagogen Moa Hallgren leder diskussionen i en av klasserna.

Efter fördjupning och övningar i någon av museets utställningar tog eleverna med sig tankarna hem där de skrev en berättelse om hur de själva blivit dömda, eller hur de varit med om att döma någon annan. De 650 berättelserna laddades sedan upp på projektets webbplats, och ett 40-tal har nu valts ut för att också förmedlas genom en utställning.

Jesper Hellmark

Den inledande föreställningen följs upp av både diskussioner och övningar kring ämnet dömande.

Hur bygger man bästa möjliga utställning utifrån just berättelser? Utställningsproducenten Dragan Mitic och formgivaren Svante Grogarn besöker i dagarna Riksutställningar för råd och för att upprätta ett samarbete och utbyte kring tekniska lösningar.

Med sig har de en modellskiss över utställningen, och den visar nio väggmoduler, cirka 40-50 cm tjocka. Var och en av modulerna representerar en kategori: fel kön, fel klass, fel åsikt och så vidare. Kategorierna leder i sin tur in till berättelserna om att bli dömd och att döma andra.

– Det gör ont att bli dömd, säger Dragan Mitic. Lika ont som att bli lämnad av någon vi älskar.

Dragan Mitic menar att reaktionen på att bli utfryst ur en gemenskap inte bara är psykisk, utan även medför ren fysisk smärta. En reaktion som är biologiskt nedärvd.

– När vi levde på savannen var det nödvändigt att tillhöra en grupp, fortsätter han. Ensamheten innebar livsfara, och nutidsmänniskan reagerar på samma sätt.

Besökaren ska komma åt berättelserna genom utdragslådor i modulerna, och där kan innehållet variera; det kan vara texter, illustrationer, ljud och föremål. På varje moduls utsida finns dessutom ett fotografi på en av de ungdomar som skrivit.

Staffan Cederborg

Modellskissen som visar hur det grundläggande tänket kring utställningen.

Modulerna ställs upp så att insidan bildar ett ovalt rum. I rummet, som ska rymma 30 personer, finns möjlighet för pedagoger och skådespelare att visa material och arbeta med grupper genom samtal och övningar. Från taket sträcker sig ett antal monitorer in mot besökaren, välvda skärmar som kan visa filmer och bilder. Men den övervakande kan snabbt bli den övervakade.

– I rummet finns en möjlighet att bryta mot regler, och när någon gör en sådan "förbjuden handling" ska skärmarna förvandlas till övervakande ögon, säger Dragan Mitic.

Förhoppningsvis reflekterar besökaren över hur den egna psykologin fungerar när rollerna kastas om. 

Dragan Mitic har en bakgrund som frilansande journalist och manusförfattare.
Svante Grogarn är linjeledare för Nordens folkhögskola i Kungälv där han även verkar som regissör på teaterlinjen. I projektet Dömda fungerar han som formgivare.

Läs gärna den här SPANA!-artikeln av Annelie Egelin Tärning, intendent på Arbetets museum, som skriver om museers potential att medverka till social förändring.

Dömda är ett samverkansprojekt mellan Nordiska Folkhögskolan, Arbetets museum och Världskulturmuseet, med stöd från Allmänna Arvsfonden och är helt gratis för deltagarna.

Fakta om projektet Dömda
• Kan ses på Arbetets museum i Norrköping 27 februari - 5 juni.
• Utställningen heter “Alla ska passa in”.
• Dömda riktar sig till ungdomar mellan 15 – 25 år.
• Dömda är ett samverkansprojekt mellan Nordiska Folkhögskolan och Världskulturmuseet, med stöd från Allmänna Arvsfonden och Riksutställningar.

Kontaktperson:
Kjell Eriksson, sakkunnig konstruktionsteknik Riksutställningar.
kjell.eriksson@riksutstallningar.se

 

Staffan Cederborg Redaktör

Uppdaterad: 12 Okt 2016 13:42 Print