Digitalisering i 3D – en introduktion till fotogrammetri

Gustav Vasas hjälm med maskvisir. Foto: Olof Segerberg.

Projektet 3D-digitalisering med Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) har pågått sedan våren 2016. Ett av målen har varit att producera två filmer som ger insikt i både teknik och möjliga tillämpningar. Dessa filmer är nu klara.

Tillsammans med filmproducenten Segerberg media har två filmer producerats. Den första filmen, Digitalisering i 3D – en introduktion till fotogrammetri, visar LSH och Riksutställningars arbete med fotogrammetri för att testa och utvärdera teknikens möjliga användningsområden inom verksamheten.

Digitalisering i 3D – en introduktion till fotogrammetri.

Den andra filmen är en mer renodlad instruktionsfilm, Digitalisering i 3D – kom igång med fotogrammetri. I filmen visar Riksutställningars medietekniker Oscar Engberg hur man kan arbeta med tekniken steg för steg. Från fotografering till skapandet och publiceringen av 3D-modeller.

Instruktionsfilm, kom igång med fotogrammetri.

Filmerna riktar sig till de institutioner som vill börja arbeta med fotogrammetri och skapa 3D-modeller av föremål.  Under den träff som anordnades den 31 januari på Livrustkammaren visade Erik Lernestål också exempel på hur man kan använda fotogrammetri för att göra 3D-avbildningar av rum.

Varken komplicerat eller dyrt
En viktig erfarenhet av projektet är att fotogrammetri egentligen varken är komplicerat eller särskilt dyrt. Erik Lernestål och Fredrik Andersson, som varit de som genomfört fotogrammetrin på LSH, är övertygade om att alla museer skulle kunna ge sig i kast med att digitalisera sina samlingar i 3D.

FAKTA: 3D-digitalisering med LSH
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) genomför tillsammans med Riksutställningar ett projekt där man testat 3D-digitalisering med hjälp av tekniken fotogrammetri. Syftet med projektet är att genom LSH:s arbete få ett pilotprojekt där Riksutställningar har möjlighet att följa och testa ett enkelt verktyg för 3D-gestaltning. Detta för att kunna sprida kunskapen till sektorn och utveckla och utöka möjligheterna för landets museer att komma längre i sitt digitaliseringsarbete.

Kontaktperson vid Riksutställningar
Tore Danielsson, projektledare på RIksutställningar
E-post: tore.danielsson@riksutstallningar.se
Telefon: 0498–799066

Vill du lära dig mer om fotogrammetri och 3D-digitalisering? Eller arbetar du på ett museum som redan jobbar med dessa frågor? Kontakta gärna Riksutställningar, vi arbetar gärna tillsammans med er i fotogrammetri och digitaliseringsprojekt.