Förstudie demokrati– och migrationsmuseum i Malmö

Kumamoto Prefectural Museum, Japan Foto: Kenta Mabuchi CC BY-SA

 

Malmö stad har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö.

Idén om ett nytt nationellt museum väcker många frågeställningar. Vad kan museet vara och för vem? Hur skapas ett museum som berör, som synliggör, som ifrågasätter, som bjuder in, som utmanar, ger plats, låter sig formas, som påverkar?

Riksutställningar, Statens historiska museer samt Statens museer för världskultur har fått i uppdrag att bistå Malmö stad i arbetet. Riksutställningar bidrar med omvärldsanalys, research och rådgivning.

Projektet kommer att drivas av Kulturförvaltningen Malmö Stad. Under 2016 genomförs bland annat samtal för att samla in synpunkter från olika grupper bland Malmös invånare, museiprofessionella och forskare. Förstudien kommer att presenteras i april 2017. Arbetet finansieras av staten via Kulturrådet, och har tilldelats en miljon kronor.

Kontaktperson Riksutställningar:
Eric Fugeläng, chefsanalytiker
0498-79 90 69
eric.fugelang@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 6 Jul 2016 09:12 Print