Flexibel utställningsplattform i Washington

Eric Fugeläng
I utställningsdelen av Svenska ambassaden i Washington DC, det som kallas House of Sweden, har Riksutställningar skapat en utställningsplattform som ska kunna fyllas med olika slags innehåll. Men det är inte den enda utmaningen.

Att inte börja med innehållet utan i stället utgå från en fysisk plattform, det vill säga montrar, exponeringsytor etc, som på kort tid ska kunna byta innehåll är kanske lite bakvänt. Men det är också ett sätt att hålla nere kostnaderna om man vill kunna byta innehåll med relativt korta intervaller.

Eftersom utställningslokalen används till flera andra evenemang ska dessutom utställningen snabbt kunna flyttas undan till ett magasin minst en gång i veckan. Dessa förutsättningar ställer förstås en rad höga och intressanta krav på anpassningsbarhet och mobilitet. Riksutställningar ser premisserna som ett utmärkt tillfälle att utveckla och testa teknik, metoder och strategier inom dessa områden.

Eric Fugeläng, analys- och kommunikationschef på Riksutställningar ser behovet av att kunna stödja museer i att kunna producera flexibla utställningar och innehåll som gör det möjligt att öka relevansen och angelägenheten i en föränderlig värld. Projektet i Washington är med sina speciella förutsättningar ett klockrent case att jobba med, och sedan dela med utställningssektorn.

– Målet är att kunna skapa lösningar som svarar upp mot ambassadens mycket höga krav men som ändå bibehåller en hög konstnärlig kvalitet, säger Eric Fugeläng.

Åke Lindman
Lokalerna på House of Sweden utmanar. Själva utställningslokalen är ett torrt, uppvärmt rum med stora fönster som släpper in massor med dagsljus, medan magasinslokalen har ett helt annat klimat. Förvaringsrummet kan dessutom endast nås genom en trång passage med ojämna golvytor. Om inte utställningsplattformen framställs med hållbarhet i fokus kan slitaget på utställningen snabbt bli iögonenfallande.

Det är bland annat erfarenheterna från dessa påfrestningar som ska kunna fungera som exempel och vägledning för svenska utställningsaktörer.

Formgivare
Utformningen av utställningsplattformen kommer att göras av JAC.TA Collaboration som är ett konsortium mellan scenograf Tove Alderin från Tove Alderin Studio och arkitekt Johan Carlsson från JAC studios.

Arbetet har redan kommit en bit på väg och här nedan kan man tjuvkika på de första skisserna. Den konformade plattformen är uppdelad i flera moduler som gör att varje kon i viss mån kan anpassas till sitt innehåll. Tove Alderin förklarar att man genom ett flexibelt system av hög kvalitet i design, form och användande av svenska naturmaterial och nya svenska innovativa tekonologiska material, vill skapa associationer till, och intresse för Sverige.

JAC.TA

JAC.TA

Fler utförliga skisser av förslaget jämte en intervju med Tove Alderin kommer inom kort att publiceras på denna webbplats.

Rymden
Ungefär en gång per år ska innehållet i utställningen bytas ut. En del av utställningen ska alltid presentera ”sverigebilden”, medan den andra delen ska ha ett tema som varierar. I första omgången kommer detta tema att vara rymden. I Riksutställningars uppdrag ligger inte bara att leverera utställningsplattformen utan också att producera innehåll till denna första omgång.

Vad kan då svenskar berätta om rymden som ”The Washingtonians” inte redan vet?

– Vi har flera duktiga ”astroprenörer” och företag såsom SCC, Ruag Space, GKN samt entreprenörer som Umbilical design som skapar design för rymden och andra extrema miljöer och överför rymdtekniska lösningar till hållbara produkter och tjänster som förbättrar samhället och vardagslivet, säger Eric Fugeläng.

Sverige ligger dessutom långt fram inom rymdområdet med innovationer som till exempel grönt raketbränsle och instrument för plasmaforskning. Fokus kommer alltså att ligga på hur vi i Sverige ligger i framkant inom dessa områden.

Sverigebilden
I nära dialog med Svenska ambassaden och Svenska institutet ska Riksutställningar även producera innehållet till sverigedelen av utställningen. Tanken är att väcka nyfikenhet om och intresse för att exempelvis investera, starta företag, flytta till eller bara besöka Sverige. En utställning om Sverige i Sverige hade med all säkerhet sett annorlunda ut, den hade varit mer komplex och visat på utmaningar som landet står inför.

Utställningen kommer att byggas i Visby för att sedan skeppas till Washington för installation och överlämning. Den 5 oktober ska utställningen invigas på House of Sweden.

Staffan Cederborg Redaktör

Uppdaterad: 12 Okt 2016 13:48 Print