Genomförda utbildningar

Museernas vårmöte 2017

Museernas vårmöte 2017 kommer att äga rum i Södertälje den 25–27 april. Årets tema är Museet utan gränser – digitala möjligheter. Riksutställningar arrangerar Infotorget den 26 april med många olika utställare. 

Seminarium om tillgänglighet på Bohusläns museum

Vad behöver museer tänka på för att tillgängliggöra kultur- och naturarv utanför museibyggnaden? Hur skapar man en tillgänglig kulturmiljö som alla kan besöka? Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium som lyfter dessa frågor på Bohusläns museum och Gustafsberg den 21 april.

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra museiföremål. I samarbete med Kungliga Biblioteket anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 19-21 april.

The Last Day of Normality på Bungemuseet

The Last Day of Normality på Bungemuseet

Installationen The Last Day of Normality är baserad på intervjuer med flyktingar. Deltagarna har sedan lagat den sista rätten de åt innan de lämnade sitt hem för att dela med sig av den. Den 9–13 april visas installationen på Bungemuseet på Gotland.

Etnografiska museet

Seminarium om tillgänglighet: FOKUS på utställningar

Hur kan vi bredda perspektiven och förbättra tillgängligheten i museers utställningar? Välkommen till en temadag om funktionshinderperspektiv och tillgänglighet på Etnografiska museet den 7 april.