Genomförda utbildningar

Museiskola i Göteborg för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Göteborg, 6-7 april, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare.

Fotogrammetri, många bilder tillsammans bildar en 3D-modell. Foto: Olof Segerberg.

Workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri

Fotogrammetri är ett sätt att skapa 3D-modeller från vanliga stillbilder och kan vara användbart när man vill tillgängliggöra ömtåliga museiföremål. I samarbete med Malmö Museer anordnar Riksutställningar en workshop i 3D-digitalisering och fotogrammetri den 5-6 april. 

Seminarium om tillgänglighet på Landskrona museum

Välkommen till ett seminarium om tillgänglighet på Landskrona museum på tema syntolkning och ljussättning på Landskrona museum den 27 mars. 

Museiskola i Oskarshamn för arbetslivsmuseer

Kurstillfälle i Oskarshamn, 22-23 mars, riktat till er som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och vill utveckla ert intresse för museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård och hur man bygger kostnadseffektiva utställningar samt hur man bemöter besökare. 

Tekniska museets Maker Tour-buss.

Seminarium – Museer & näringsliv i samverkan

Riksutställningar bjuder tillsammans med Kultur & Näringsliv in till ett kostnadsfritt seminarium för dig som vill veta mer och utbyta kunskap om hur museer och näringsliv kan samarbeta på fruktbara och ibland oväntade sätt den 17 mars på Postmuseum i Stockholm.