Genomförda utbildningar

Seminarium om tillgänglighet på Trelleborgs Museum

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier om tillgänglighet runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet på museer. Välkommen till Trelleborgs Museum den 5 december.

Seminarium World Wide Wikipedia i Malmö

Öppna plattformar som Wikipedia ger nya möjligheter för offentligt finansierade institutioner att nå ut med sin kunskap och fullgöra sina uppdrag. Hur påverkar det hur vi behöver jobba med digitalisering, information och kulturarv på dessa öppna plattformar?

Anatomising the Museum: Contemporary Art and the Decolonisation of Museums

Hur kan konstnärer och museer samarbeta för att synliggöra och ifrågasätta museets koloniala arv? Välkommen till ett symposium i Göteborg den 30 november och 1 december.

Samlingsforum – Från samling till utställning

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, inspiration och möten med nya och gamla bekantskaper. Vi varvar föreläsning med valbara seminarier och praktiska moment i Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars lokaler i Visby den 17–18 november.

Konstdygnet 2016

Konstdygnet är en årlig mobil konferens som välkomnar utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet till föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor.