Genomförda utbildningar

Trollört av John Bauer 1912 på Jönköping läns museum.

Seminarium om tillgänglighet på Jönköpings läns museum

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet. Välkommen till Jönköpings läns museum den 14 november.

Liten bild från Murberget

Seminarium om tillgänglighet på Murberget

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier om tillgänglighet runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet på museer. Välkommen till Murberget den 27 oktober.

Kurs: Socialt engagerade museer och arkiv

Hur blir museer och arkiv mer dynamiska, inkluderande och socialt ändamålsenliga organisationer? Den 17–21 oktober håller Research Centre for Museums and Galleries och University of Leicester kursen Socialt engagerade museer och arkiv i Östersund.

Lilla museiskolan i Norrköping

Den 11–12 oktober kommer Lilla museiskolan till Arbetets museum i Norrköping. Bland annat kommer Riksutställningars sakkunnige inom konstruktionsteknik Kjell Eriksson att berätta om kostnadseffektiva utställningar och ny teknik för museer.

Konferens: Museerna och kyrkan i lokalsamhället

Den 11 oktober bjuder Hälsinglands museum och Riksutställningar in till en konferens där vi samlar representanter från museisektorn och Svenska kyrkan för att reflektera kring hur vi tillsammans kan verka för social sammanhållning.