Genomförda utbildningar

Workshop för tillämpningar av VR och 360-teknik

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet anordnar en workshop i Visby den 14–16 mars för att utforska olika tillämpningar av Virtual Reality och 360-filmer, teknik som kan vara applicerbar på svenska museer. Resultatet blir en utställning för deltagare på Vårmötet 2017.

Konsten att beröra – om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv

En konferens om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv arrangerad av Kulturrådet i samarbete med Riksutställningar på Musikaliska i Stockholm.

Seminarium om tillgänglighet på Trelleborgs Museum

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier om tillgänglighet runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet på museer. Välkommen till Trelleborgs Museum den 5 december.

Seminarium World Wide Wikipedia i Malmö

Öppna plattformar som Wikipedia ger nya möjligheter för offentligt finansierade institutioner att nå ut med sin kunskap och fullgöra sina uppdrag. Hur påverkar det hur vi behöver jobba med digitalisering, information och kulturarv på dessa öppna plattformar?

Anatomising the Museum: Contemporary Art and the Decolonisation of Museums

Hur kan konstnärer och museer samarbeta för att synliggöra och ifrågasätta museets koloniala arv? Välkommen till ett symposium i Göteborg den 30 november och 1 december.