Genomförda utbildningar

Samlingsforum – Från samling till utställning

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, inspiration och möten med nya och gamla bekantskaper. Vi varvar föreläsning med valbara seminarier och praktiska moment i Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars lokaler i Visby den 17–18 november.

Konstdygnet 2016

Konstdygnet är en årlig mobil konferens som välkomnar utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet till föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor.

Trollört av John Bauer 1912 på Jönköping läns museum.

Seminarium om tillgänglighet på Jönköpings läns museum

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet. Välkommen till Jönköpings läns museum den 14 november.

Liten bild från Murberget

Seminarium om tillgänglighet på Murberget

Under hösten anordnar Riksutställningar flera seminarier om tillgänglighet runt om i landet för att uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet på museer. Välkommen till Murberget den 27 oktober.

Kurs: Socialt engagerade museer och arkiv

Hur blir museer och arkiv mer dynamiska, inkluderande och socialt ändamålsenliga organisationer? Den 17–21 oktober håller Research Centre for Museums and Galleries och University of Leicester kursen Socialt engagerade museer och arkiv i Östersund.