Genomförda utbildningar

World Wide Wikipedia seminarium i Umeå

Vi vill hälsa er välkomna till två tvådagarsseminarium i Umeå om möjligheterna att jobba med digitalisering, information och kulturarv på öppna plattformar som Wikipedia.

Hur kan det lokala museet bli en kraft för integration?

På Landsbygdsriksdagen 2016 håller Riksutställningar i programpunkten Hur kan det lokala museet bli en kraft för integration? Ett seminarium som lyfter exempel från regionala och lokala museer som agerat för att främja arbetet med social sammanhållning och integration.

Seminarium World Wide Wikipedia i Stockholm

Vi vill hälsa er välkomna till två tvådagarsseminarium i Stockholm om möjligheterna att jobba med digitalisering, information och kulturarv på öppna plattformar som Wikipedia.

Museernas vårmöte 2016

Den 19-21 april är Museernas vårmöte 2016 i Linköping och Norrköping. Årets konferens har temat Med mod och makt - dags att våga agera!

Infoworkshop i Umeå för att söka stöd från EU:s strukturfonder

Välkommen till en infoworkshop på Västerbottens museum i Umeå för att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att söka EU:s struktur- och investeringsfonder.