Genomförda utbildningar

Lilla museiskolan i Norrköping

Den 11–12 oktober kommer Lilla museiskolan till Arbetets museum i Norrköping. Bland annat kommer Riksutställningars sakkunnige inom konstruktionsteknik Kjell Eriksson att berätta om kostnadseffektiva utställningar och ny teknik för museer.

Konferens: Museerna och kyrkan i lokalsamhället

Den 11 oktober bjuder Hälsinglands museum och Riksutställningar in till en konferens där vi samlar representanter från museisektorn och Svenska kyrkan för att reflektera kring hur vi tillsammans kan verka för social sammanhållning.

Seminarium om tillgänglighet på Stockholms medeltidsmuseum

Under hösten anordnar vi fyra seminarier om tillgänglighet. Vi vill uppmuntra till ett aktivt arbete med tillgänglighet för att alla skall ha möjlighet att besöka museer runt om i landet. Välkommen till Stockholms medeltidsmuseum den 29 september!

Seminarium World Wide Wikipedia i Göteborg

Skriv om din verksamhets historia på Wikipedia tillsammans med oss! Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige.

Lilla museiskolan i Tidaholm

Den 15–16 september kommer Lilla museiskolan till Tidaholms Museum. Bland annat kommer Riksutställningars sakkunnige inom konstruktionsteknik Kjell Eriksson att berätta om kostnadseffektiva utställningar och ny teknik för museer.