Genomförda utbildningar

Queer kultur: hbtq-konferens

Kulturrådet och Riksutställningar bjuder in till två konferensdagar – en med fokus på kulturlivet i stort och en med fokus på museer. I samarbete med Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.

Utbildningsdygn 2015 om konst ur ett arrangörsperspektiv

Utbildningsdygn 2015 går av stapeln 19-20 november och välkomnar främst utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet samt allmänt intresserade. Här kan du ta del av föreläsningar, samtal och workshoppar under ett dygn i Uppsala.

Samlingsforum 2015

Samlingsforum äger rum 18–20 november på Naturhistoriska riksmuseet. Seminariet är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. Här kommer Riksutställningars sakkunniga inom material och design Gustav Löfgren kommer att föreläsa och visa olika material och hur de kan användas.

 

Digital förmedling och museet

Delta i två dagar om digitala verktyg, informationsbärare och det digitala berättandet den 11–12 november i Riksutställningars lokaler i Visby. För dig som vill öka dina kunskaper kring digital signage, digitalisering och förmedling av denna, mediespelare, digital formgivning och tillgänglighet.

Tillgänglighetsdag med fokus på dövblindhet

Välkommen på tillgänglighetsdagen med fokus på dövblindhet på Örebro läns museum den 10 november, en del av projektet Kännbart. Talar gör bland annat Tekniska museet som delar sina erfarenheter kring tillgänglighetsarbetet i nya science centret MegaMind.