Genomförda utbildningar

Museernas vårmöte 2016

Den 19-21 april är Museernas vårmöte 2016 i Linköping och Norrköping. Årets konferens har temat Med mod och makt - dags att våga agera!

Infoworkshop i Umeå för att söka stöd från EU:s strukturfonder

Välkommen till en infoworkshop på Västerbottens museum i Umeå för att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att söka EU:s struktur- och investeringsfonder.

Infoworkshop i Göteborg för att söka stöd från EU:s strukturfonder

Välkommen till en infoworkshop på Världskulturmuseet i Göteborgför att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att söka EU:s struktur- och investeringsfonder.

Med ambitionen 100% för alla – att göra ett museum tillgängligt

Välkommen på en heldag om tillgänglighet på Tekniska museet den 11 december. 100% för alla har varit ett av ledorden i utvecklingen av en upplevelsebaserad utställningsdesign i Tekniska museets nya science center MegaMind.

Spetsa ert normbrytande arbete

Välkommen till en heldagsworkshop för att vässa ditt museums kompetens, strategi och självreflexivitet när det gäller ert normkritiska arbete! Workshoppen är kostnadsfri och kommer att vara i Stockholm den 10 december.