Genomförda utbildningar

Kaos till insikt samtal 4 – Om framtidens grafik

I mars 2014 brann konsthallen Grafikens Hus i Mariefred ner till grunden. Ur denna extrema situation väcktes flera frågor. Välkommen till Kaos till insikt samtal 4 – Om framtidens grafik.

Samtidskonstdagar 2015

Samtidskonstdagar 2015 fokuserar på konst och det offentliga rummet och äger rum på Moriska Paviljongen, Inkonst och Inter Arts Center i Malmö. 

Lilla museiskolan – Teknikland

Lilla museiskolan riktar sig till verksamma på arbetslivsmuseer som vill utveckla sitt intresse i museipedagogik, marknadsföring, vård av föremål, föreningsutveckling, värdskap samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.

Digital Heritage 2015, Granada

Stor internationell konferens som samlar experter och aktörer inom både kulturarv och digital förmedling. Programmet lyfter framstående exempel och mixar föreläsningar, tutorial och workshops. Här kan du läsa mer om Digital Heritage 2015.

Lilla museiskolan, Bläse, Gotland

Lilla museiskolan riktar sig till verksamma på arbetslivsmuseer som vill utveckla sitt intresse i museipedagogik, marknadsföring, vård av föremål, föreningsutveckling, värdskap samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.