Genomförda utbildningar

Funk-tänk – när normkritik och funktion möter kultur

Välkommen på tillgänglighetskonferens den 7 december på Göteborgs stadsmuseum. På museet drivs projektet Funktek som menar att museet har fuktionshinder, inte besökarna.

Seminarium: Spelrum

Följ med till Vadstena och seminariet Spelrum, där vi undersöker vi hur museer med hjälp av speldesign och spelteknologi kan skapa upplevelser i fysiska och digitala rum.

Utbildningsdygn 2015 om konst ur ett arrangörsperspektiv

Utbildningsdygn 2015 går av stapeln 19-20 november och välkomnar främst utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet samt allmänt intresserade. Här kan du ta del av föreläsningar, samtal och workshoppar under ett dygn i Uppsala.

Queer kultur: hbtq-konferens

Kulturrådet och Riksutställningar bjuder in till två konferensdagar – en med fokus på kulturlivet i stort och en med fokus på museer. I samarbete med Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.

Samlingsforum 2015

Samlingsforum äger rum 18–20 november på Naturhistoriska riksmuseet. Seminariet är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. Här kommer Riksutställningars sakkunniga inom material och design Gustav Löfgren kommer att föreläsa och visa olika material och hur de kan användas.