Genomförda utbildningar

Digital förmedling och museet

Delta i två dagar om digitala verktyg, informationsbärare och det digitala berättandet den 11–12 november i Riksutställningars lokaler i Visby. För dig som vill öka dina kunskaper kring digital signage, digitalisering och förmedling av denna, mediespelare, digital formgivning och tillgänglighet.

Tillgänglighetsdag med fokus på dövblindhet

Välkommen på tillgänglighetsdagen med fokus på dövblindhet på Örebro läns museum den 10 november, en del av projektet Kännbart. Talar gör bland annat Tekniska museet som delar sina erfarenheter kring tillgänglighetsarbetet i nya science centret MegaMind. 

Kaos till insikt samtal 4 – Om framtidens grafik

I mars 2014 brann konsthallen Grafikens Hus i Mariefred ner till grunden. Ur denna extrema situation väcktes flera frågor. Välkommen till Kaos till insikt samtal 4 – Om framtidens grafik.

Samtidskonstdagar 2015

Samtidskonstdagar 2015 fokuserar på konst och det offentliga rummet och äger rum på Moriska Paviljongen, Inkonst och Inter Arts Center i Malmö. 

Lilla museiskolan – Teknikland

Lilla museiskolan riktar sig till verksamma på arbetslivsmuseer som vill utveckla sitt intresse i museipedagogik, marknadsföring, vård av föremål, föreningsutveckling, värdskap samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar.