Genomtänkt magasin om tillgänglighet

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek.

Den 60 sidor tjocka publikationen har ett brett anslag, med artiklar, intervjuer och tips som belyser ämnet tillgänglighet utifrån många perspektiv och olika funktionsvariationer. 

Förutom exempel från svenska museer, finns också globala nedslag i bland annat USA, Italien och Ryssland. Här varvas längre intervjuer med korta tips och tricks för den som vill komma igång snabbt med sitt tillgänglighetsarbete. Vad ska museet tänka på inför produktionen av en utställning? Hur skriver man lättläst? Och får man säga "handikappad”?

Lina Wennersten, en av redaktörerna för magasinet, tror att Omtänkt kan spela en roll när det gäller att stärka medvetenheten kring tillgänglighet på museerna.
– Tillgänglighetsarbete kräver kreativitet. Det finns lagar och regelverk som bestämmer en del om hur själva byggnaden ska anpassas men när det gäller innehållet, alltså själva utställningarna, är ramarna väldigt vida, säger Lina Wennersten och fortsätter:

– Vi hoppas att Omtänkt väcker lust att pröva nya vägar och rikta sig till fler sinnen än synen. Och många av de som intervjuas betonar att det som är nödvändigt för vissa är bra för de flesta. 

Kan man se det här som en handbok i tillgänglighet?
– Det är snarare en inspirationssamling. Den säger inte att “så här ska du göra” utan visar på olika exempel på hur man kan göra. Det finns redan gott om checklistor och regler – vi har velat lyfta fram goda exempel som kan gjuta mod och skaparlust i läsarna.

Några av uppslagen i magasinet Omtänkt.

Ladda ner eller bläddra i pdf-versionen på Issuu här.
Beställ ett tryckt exemplar här.

FAKTA
Magasinet Omtänkt är en delprodukt av det treåriga arvfondsprojektet Funktek, som bedrivits av Göteborgs stadsmuseum i samarbete med Interactive Institute, Utopia, Mistra Urban Futures och Riksutställningar. Utgivningen av publikationen sammanfaller med Funkteks slutkonferens den 6 februari 2017. I tre år har Funktek varit ett projekt som arbetat för att stärka svenska museers tillgänglighetstänk.

Staffan Cederborg Redaktör

Uppdaterad: 11 Apr 2017 09:54 Print