Hela alltet – metodbok för generationsmöten

 

Riksutställningar har tillsammans med Unga Klara och Stadsmuseet i Stockholm tagit fram publikationen Hela alltet. Publikationen utgår från Unga Klaras arbetsmetod inför föreställningen Alltet och har för avsikt att inspirera pedagoger och museianställda som vill arbeta med möten över generationsgränser.

I Hela alltet dokumenterar etnologen Susanne Höglin Unga Klaras arbetsprocess i samband med skapandet av en teaterföreställning för de allra yngsta och de allra äldsta. Publikationen riktar sig till dig som arbetar på museum eller inom en annan kulturverksamhet och vill få inspiration och råd kring hur man kan arbeta med referensgrupper och generationsmöten.

Avsikten bakom publikationen Hela alltet är att Unga Klaras arbetsmetod kan inspirera museipedagoger och andra museianställda. Vi tror att Unga Klaras arbete och lärdomar i arbetet med teaterns föreställningen Alltet går att anpassa och omsätta i det publika arbetet på museet.

Utöver tips på konkreta arbetsmetoder berör boken Hela alltet också ämnen som kan vara relevanta och angelägna för museisektorn ur ett såväl existensiellt som rättighetsbaserat perspektiv. Mycket unga och mycket gamla - vilken plats har de hos våra museer? syns deras perspektiv? Är våra institutioner till för dem? Bidrar eller motverkar kulturinstitutionerna till den åldersdiskriminering och de åldersstereotyper som ofta ses genomsyra mycket av vår vardag?

Publikationen kan du beställa här, och finns även till salu i Unga Klaras foajé i samband med föreställningar.

Här hittar du Unga Klaras öppettider, foajén är öppen en timme innan föreställning.

Boken är en samproduktion av Riksutställningar, Unga Klara och Stadsmuseet i Stockholm.

Njord Frölander Webbkommunikatör

Uppdaterad: 8 Feb 2017 10:58 Print