Kännbart

Konstverket Resonant Bodies av konstnären Julia Adzuki. Foto av Njord Frölander.

 

Konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Projektet Kännbart undersöker hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs, genom produktion av en samtidskonst-utställning som utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som dövblind, döv och synskadad ska kunna ta del av utställningen. 

Konstnären Annika Ottander fick idén för över tre år sedan och har tillsammans med konstnären P O Hagström utarbetat en projektidé som nu drivs av ABF Örebro. Genom projektet Kännbart vill de påverka den svenska konstscenen. 

Anna Öjebrandt
Konstnärerna Mari Kretz, Matti Kallioinen och Nadja Ekman under utbildningsdag i Kännbart-projektet.

De olika konstnärer som deltar i utställningen utmanas i att skapa verk som kan upplevas utan syn eller hörsel. Till sin hjälp har de konstutövare med olika grader av dövblindhet. Under en vecka i slutet av september kommer några av konstnärerna och konstutövarna arbeta tillsammans i Riksutställningars verkstäder med att testa idéer och skapa delar av verken.   

Vernissage äger rum på Örebro Läns Museum 7 november. Utställningen ska sedan turnera Sverige på museer och konsthallar. 

Kännbart
• Vernissage den 7 november 2015 på Örebro Läns Museum.
• Tillgängligshetsdag 10 november 2015 på Örebro Läns Museum.
• Kännbart ägs av ABF Örebro Län i samarbete med Förbundet Sverige dövblinda och Riksutställningar.
• Utställningen Kännbart kommer att turnera på museer och konsthallar runt om i Sverige, turnéplan hittar du i högermenyn. 

Kontaktperson:
Eva Lundqvist, projektansvarig Riksutställningar.
eva.lundqvist@riksutstallningar.se