Kickstarta ditt projekt med crowdsourcing

Mofad, som kickstartat sin första utställning BOOM! Foto: Paul Adams.

 

Är du nyfiken på hur ditt museum kan använda crowdsourcing inom sin verksamhet? Här har vi samlat material från projektet Crowdsourcing för museet. 

Bakgrund.

Vad är crowdsourcing?

Checklista för en lyckad crowdfunding-kampanj.

Så skriver Internetmuseum historia genom crowdsourcing.

Tre nya crowdsourcing-projekt för barn och unga växer fram på museer i Sverige.

 

Internationellt om crowdsourcing på museer

Crowdfunding4Culture är ett EU-initiativ som vill göra crowdfunding mer tillgängligt för museer och andra kulturorganisationer. De presenterade sin plattform under The Network of European Museum Organisations (NEMO) konferens 2016. Här hittar du du tips, verktyg, nyheter och exempel på olika internationella projekt och kampanjer inom crowdfunding.

Trots att de ännu inte har någon lokal, har Museum of food and drink (Mofad) kickstartat sin första utställning BOOM! Med sin 1,5 ton tunga ”flingkanon” turnerar de runt på gator och torg i New York och visar hur den amerikanska matindustrin fungerar in action.​ Läs om deras crowdfundingkampanj i SPANA!

Kontaktperson på Riksutställningar
Panteha Pournoroozy, producent och projektledare.
E-post: panteha.pournoroozy@riksutstallningar.se
Telefon: 0498–799074