Kvalitativa publikundersökningar

besökare på moderna museet i Stockholm. Foto: Jesper Wiking CC BY-ND

 

Kvalitativa publikundersökningar ger mer kunskap om besökarna och beslutsunderlag för att utveckla verksamheten. Projektet har genomförts med ett sammanlagt ett 15-tal museer under 2014 och 2015. Under 2016 ligger kvalitativa publiksundersökningar på paus, och Riksutställningar har inte för avsikt att genomföra några undersökningar. 

Kvalitativa publikundersökningar ger möjlighet att lära känna besökarna bättre och få veta mer om vem besökarna är, varför de besöker museet, och hur nöjda de är med olika aspekter av museets verksamhet. Enkäterna genomförs av en frågeställare på plats med besökarna på museet. Genom undersökningarna får museerna information som fungerar som underlag för att planera och utveckla verksamheterna.  
Under 2014 genomförde Riksutställningar ett pilotprojekt kring kvalitativa besökarstudier med 11 museer. Projektet fortsatte med en ny omgång 2015 med 9 deltagande museer. De deltagande museerna var; LSH: Livrustkammaren, Hallwylska och Skokloster, Moderna museet i Stockholm, Vasamuseet, Skansen, Tekniska museet, Sjöfartsmuseet inklusive Galärvarvet, Medelhavsmuseet, Flygvapenmuseet i Linköping, Naturhistoriska Riksmuseet, Göteborgs stadsmuseum, Gotlands museum, Polismuseet, Hallands kulturhistoriska museum och Jönköpings läns museum.

Här kan du läsa vad några av museerna som deltog 2014 tyckte: Ny chans att lära känna besökarna.  

Projektet är en följd av den utredning som Riksutställningar gjorde på Kulturdepartementets uppdrag 2012 kring att hitta enhetliga metoder för att göra kvalitativa publikundersökningar. Läs mer om bakgrunden till Riksutställningars arbete med kvalitativa publikundersökningar: Nytt förslag för kvalitativa publikundersökningar.

Kontaktperson
Kontakta Eva Lundqvist
eva.lundqvist@riksutstallningar.se
Tfn 0498 79 90 06.

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 4 Maj 2016 08:47 Print