Lilla museiskolan

Museiföreningen Risten–Lakviks Järnväg i Åtvidaberg, CC-BY-SA.
Lilla museiskolan riktar sig till intresserade och verksamma på arbetslivsmuseer, som vill utveckla sitt intresse i museipedagogik, marknadsföring, vård av föremål, föreningsutveckling, värdskap och bemötande samt hur man kan bygga kostnadseffektiva utställningar. 

Förra året så deltog runt 60 deltagare i Lilla museiskolan. Omdömena om kursen är mycket goda och deltagarna uppger att de känt sig stärkta i sina ideella insatser på sitt lokala arbetslivsmuseum. 

Kursen arrangeras av Arbetets museum i samarbete med ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd), Riksutställningar, Qvarnstensgruvan, SENSUS, Statens försvarshistoriska museer, Teknikland samt Tekniska museet. Lokal samarrangör är arbetslivsmuseet på respektive ort. 

Deltagarkostnaden är 600 kr, vilket inkluderar luncher och middag. ArbetSams medlemmar betalar 400 kr. Eventuell övernattning bekostas av deltagarna själva.
Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn gäller. Anmäl dig på www.arbetsam.com/kurser

Kontaktperson:
Kjell Eriksson, sakkunnig konstruktionsteknik Riksutställningar
kjell.eriksson@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 22 Jun 2016 09:29 Print