Mångsidiga utställningar

Mångsidiga utställningar är en projektplattform för att under 2016 undersöka och utföra praktiska och teoretiska aktiviteter och experiment inom utställningsmediet. Projekts aktiviteter kommer bland annat att vara ett webbinarium, en gruppkonsultation och en utställning.

Utställningsmediet och dess aktörer söker högre relevans, högre hastighet, och mer mångsidiga identiteter som kan anpassa sig till hastigt uppkomna sammanhang, förändrade förutsättningar och behov av mångtydighet. Lösningar kan vara organisatoriska, curatoriella, ekonomiska, tekniska, pedagogiska och på andra vis fysiska. Men även mentala och kunskapsrelaterade. 

Projektet kommer att genomföra flera aktiviteter i samarbete med ett brett urval aktörer. Hittills genomförda publika aktiviteter hittar du under länkarna till höger. Utöver dessa har också rådgivningar på plats på olika museer genomförts, utifrån rådgivningsförfrågningar som kommit in till Riksutställningar som på olika sätt berör temat mångsidiga utställningar. 

All insamlad kunskap kommer att sammanställas i en publikation och även resultera i ett nytt verktyg för att på lekfulla sätt åstadkomma mångsidighet. Plattformen kommer att utmärkas av medvetna risktaganden och utgår från ett curatoriellt manifest som hävdar betydelsen av leken, lärandet av historien och hybriden.

Kontaktperson:
Mathias Strömer, senior curator, Riksutställningar
mathias.stromer@riksutstallningar.se
0489-79 90 33