Metodbok för generationsmöten

Patricia Reyes

Unga Klara grundades av Suzanne Osten 1975.

Unga Klara ska låta de som är i livets början och livets slut mötas kring existentiella frågor i teaterföreställningen Alltet. Där ska de utforska mötet mellan ”nya människor” och ”gamla människor”, de som har levt 2 år och de som kanske bara har 2 år kvar att leva. 

Under 2015/16 genomförs en omfattande researchprocess tillsammans med publikgrupperna och i samarbete med forskare inom områdena äldreforskning, palliativ medicin, generationsmöten inom kulturen, barnpsykoanalys/psykologi samt barn & filosofi.

Riksutställningar i samarbete med Stockholms stadsmuseum gör en dokumentation av arbetsmetoder i projektet och den kunskap som genereras. Dokumentationen kommer att resultera i en metodbok som kan användas av museer och andra kulturinstitutioner som vill arbeta med möten över generationsgränser på liknande sätt. Metodboken blir klar hösten 2016.

Dokumentationen genomförs av etnologen Susanne Höglin på Stockholms stadsmuseum på uppdrag av Riksutställningar.

Kontaktperson:
Annette Taranto, projektansvarig Riksutställningar
annette.taranto@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 11 Apr 2016 14:19 Print