Museer + näringsliv = sant?

 Seminarium på Postmuseum 17 mars. Foto: Kristina Gellerstedt

 

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området?

Samverkan med utomstående aktörer återkommer ständigt i diskussionen kring hur museer kan stärkas finansiellt, kompetens- och konkurrensmässigt. Mot denna bakgrund arbetar Riksutställningar sedan hösten 2016 med att undersöka en avgränsad del av museers tvärsektoriella samverkan mellan museer och privata aktörer.

- Projektet ska underlätta för svenska museer att se näringslivet som en potentiell samverkanspart samt föra fram vad olika former av samverkan kan tillföra organisationerna i form av resurser, kapital och kvalitet,  säger Jonas Eriksson, analytiker hos Riksutställningar samt projektledare för Museer och näringsliv i samverkan.

Seminarium, guidebok och podcast
Konkreta verktyg som tagits fram genom projektet är ett seminarium, en guidebok och en podcast för samverkan mellan museer och privata aktörer, som i första hand är tänkt att bli ett underlag och främja att projekt mellan parterna initieras och undviker att riskeras i onödan.

- Området engagerar verkligen, det märks på det stora intresset som har visats för projektet. Många museer har idag ett aktivt samarbete med näringslivet och vi hoppas att med podcasten och guideboken kunna föra vidare erfarenheter och tips från dessa parter till de som är nyfikna på hur de ska gå tillväga, säger Jonas Eriksson.

Guidebok för museer och näringsliv i samverkan grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn som har erfarenhet av samverkan med näringslivet och planeras finnas i färdigt tryck på Museernas Vårmöte 25-27 april samt tillgänglig att beställa från vår hemsida från och med samma datum.

Podcasten innehåller ett samtal mellan Johanna Hedgårdh, projektledare samarbeten/sponsring på Tekniska museet, Örjan Molander, museichef på Kalmar läns museum och Sebastian Goksör, museichef på Ystad Kloster. Syftet med podavsnittet är att lyssnare inom svensk museisektor ska kunna dra nytta av erfarenheter kring samverkan mellan museer och näringsliv. Här kan du lyssna på podcasten i vår Utställningsradio