Museet och kyrkan i lokalsamhället

Hur kan museet bidra till lokal samverkan runt utvecklingen av kyrkobyggnaders framtid? Hälsinglands museum och Harmånger-Jättendals församling undersöker tillsammans hur kyrkobyggnaderna kan få en aktiv roll för dialog, social sammanhållning och integration i det lokala samhället. 

Det religiösa och sekulära kulturarvet i Sverige i dag påverkas av stora samhällsförändringar: en utveckling mot ett mer mångreligiöst samhälle, bland annat som en följd av migration, minskad kyrksamhet och sekularisering. Det gör att förvaltning, bevarande och användning av kyrkobyggnader står inför utmaningar, särskilt på landsbygden. 

Projektet vill pröva en modell där fler aktörer tar ett uttalat helhetsansvar och tillsammans strävar efter långsiktig utveckling och förvaltning av kyrkan och ett gemensamt samhällsansvar. 

Ett sådant synsätt påverkar antikvariens roll. I projektet prövas en utökad antikvarieroll som också inbegriper diskussioner om användning och utveckling i relation till identifierade kulturvärden, kulturarv och samhällsansvar.

Projektet är ett samarbete mellan Harmånger-Jättendals församling, Kyrkokansliet Svenska kyrkan, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Hälsinglands museum och Riksutställningar. 

Riksutställningars roll är sprida erfarenheter från projektet och bidra till samverkan med fler organisationer i utforskandet av museets roll. Vi bidrar också med omvärldsbevakning, processtöd i dialogerna, samt externa experter bl.a. Mattias Irving, Seglora smedja, och Wanjiku Kaime Atterhög, forskare vid Linneuniversitetet.

Kontaktperson:
Annette Taranto, projektansvarig Riksutställningar
annette.taranto@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 10 Jun 2016 13:25 Print