Dennis Josefson

Dennis Josefson

Marknadsförare, Sakkunnig hbtq (tjänstledig)

dennis.josefson@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 08

Marknadsförare, Sakkunnig hbtq​
Jag arbetar med kommunikation och marknadsföring av vår verksamhet och våra olika projekt, med ansvar för kommunikationsplanering. Jag är också sakkunnig i hbtq-frågor. Kontakta gärna mig om du har frågor som rör kommunikation av samarbetsprojekt, information om Riksutställningar eller arbete med hbtq på museer.   

Twitter @LoeDennis