Eva Lundqvist

Eva Lundqvist

Projektledare

eva.lundqvist@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 06

Projektledare
Som projektledare på Riksutställningar jobbar jag med små och stora projekt inom flera områden. Ett område jag särskilt arbetar med, sedan tre år tillbaka, är tillgänglighet för alla på museer. Det innebär rådgivning, och praktiskt arbete i form av utbildningar och seminarier samt ett magasin i tillgänglighet, Omtänkt, som jag projektledde 2016. Jag är även kontaktperson gentemot organisationen Hands On International som är ett museinätverk för museer med fokus på utställningar för barn.
 
Har du frågor eller tips rörande tillgänglighet hör gärna av dig till mig!