Eva Lundqvist

Eva Lundqvist

Projektledare

eva.lundqvist@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 06

Projektledare
Som projektledare på Riksutställningar jobbar jag med små och stora projekt inom flera områden. Ett stort område är tillgänglighet där jag deltar i projekten FunktekKännbart och Vi hör det vi ser. Det innebär rådgivning, styrgruppsarbete och praktiskt arbete i form av utbildningar och seminarier samt en handbok i tillgänglighet, som planeras till slutet av 2016. Jag är även kontaktperson gentemot organisationen Hands On International som är ett museinätverk för museer med fokus på utställningar för barn.
 
Har du frågor eller tips rörande tillgänglighet eller vill du tillsammans med ditt museum stå värd för ett tillgänglighetsseminarie i samarbete med oss, hör gärna av dig till mig!