Kjell Eriksson

Kjell Eriksson

Sakkunnig konstruktionsteknik (tjänstledig)

kjell.eriksson@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 53

Kjell är Riksutställningars konstruktionstekniker.