Panteha Pournoroozy

Panteha Pournoroozy

Producent innehåll och form

Panteha.Pournoroozy@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 74

Projektledare och producent för innehåll och form
Jag har en bakgrund som scenograf och kostymtecknare och är sakkunnig inom gestaltning. Är alltid nyfiken på spännande koncept och bollar gärna tankar om rumslig gestaltning och berättande. Riksutällningar har varit min arbetsplats sedan 2012.

Tidigare projekt är bland andra projektledare och producent för Riksutställningars insats i vårmötet 2016, Critical Exhibition Studies, Tv på museet, Vardagens trassligheter, Testing Passion och Utvecklingsrummet.