Rebecka Nolmark

Rebecka Nolmark

Generaldirektör (tjänstledig)

rebecka.nolmark@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 01

Hemort: 
Visby