Tore Danielsson

Tore Danielsson

Projektledare

tore.danielsson@riksutstallningar.se

Telefon: +46 498 79 90 66

Hemort: 
Sverige

Projektledare
Jag började som kommunikatör på Riksutställningar 2007 och fortsatte sedan som producent. Nu arbetar jag som projektledare och under 2016 fortsätter vi vårt samarbete med Wikipedia där vi tillsammans med utställningsaktörer skriver in mer kunskap i det stora uppslagsverket.