Omvärldsanalys avseende kulturarvsområdet

Stuart Madden/Flickr (CC BY)
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en omvärldsanalys och kunskapsöversikt om utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och kulturarvspolitikens utveckling. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Riksutställningar. 

Riksutställningar stödjer med research och omvärldsanalys till projektets tre delar: 

- Kartläggning och analys av pågående förändringar och trender i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och kulturarvspolitikens utveckling. 
- En forskningsöversikt om kulturarvets och kulturarvsarbetets samhälleliga betydelse. 
- En översiktlig beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom kulturavsområdet, inklusive kulturarvsarbetet inom ramen för det civila samhället. Utvecklingen av roller och ansvar redogörs för givet samhällsförändringarna under 2000-talet.

Under våren 2016 har Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar genomfört fokusgruppsmöten och andra samtal med olika aktörer. Uppdraget gavs av regeringen den 1 oktober 2015 och ska redovisades den 16 maj 2016 till Kulturdepartementet. En länk till hela uppdraget från regeringen hittar du i högermenyn.

Uppdraget resulterade i rapporten Kulturarvsarbetet i samhällsutveckling.

Kontaktperson:
Evelina Wahlqvist, Senior analytiker Riksutställningar
evelina.wahlqvist@riksutstallningar.se

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 24 Maj 2016 15:32 Print