Only the sky is the limit

Ulrika Mebus
Hur kan ruiner och andra autentiska kulturmiljöer användas för utställningar, samarbeten och möten mellan människor? Vad får man och vad får man inte göra? 

“Only the sky is the limit” är arbetsnamnet på projekt som i ett nationellt och internationellt perspektiv utforskar frågor kring brukande av ruiner/kulturmiljöer. Projektet kommer resultera i en rapport som publiceras efter årsskiftet 2015/2016. Projektet genomförs i samarbete mellan Gotlands Museum, Länsstyrelserna, Statens fastighetsverk och Riksutställningar. 

Hör av dig!
Har du och ditt museum särskilda erfarenheter på det här området? Eller brottas ni med frågor kring hur en viss miljö kan användas? Hör gärna av dig till någon av projektets kontaktpersoner.

Jesper Cederlund, Riksutställningar
jesper.cederlund@riksutstallningar.se

Ulrika Mebus, Gotlands museum
ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se

 

Njord Frölander Webbkommunikatör

Uppdaterad: 26 Jan 2016 10:47 Print