Metodprövning och utbildning för museer inom social sammanhållning

Riksutställningar driver tillsammans med tre museer ett undersökande projekt inom området social sammanhållning. Projektets mål är att skapa kunskap om hur museer kan förhålla sig till ansvar och förväntan att bidra.

Museer & näringsliv i samverkan

Riksutställningar bjuder tillsammans med Kultur & Näringsliv in till ett kostnadsfritt seminarium för dig som vill veta mer och utbyta kunskap om hur museer och näringsliv kan samarbeta på fruktbara och ibland oväntade sätt den 17 mars på Postmuseum i Stockholm.

Kickstarta ditt projekt med crowdsourcing

Är du nyfiken på hur ditt museum kan använda crowdsourcing inom sin verksamhet? Här har vi samlat material från projektet Crowdsourcing för museet.

Digitalisering i 3D – en introduktion till fotogrammetri

En instruktionsfilm om hur man kan arbeta med fotogrammetri och digitalisering i 3D av föremål. Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet och Riksutställningar har skapat filmen för att inspirera fler som vill arbeta med tekniken.

Stämplad – en vandringsbar utställningsplattform

Forum för levande historia har skapat en vandringsbar utställning i samarbete med Expology och Riksutställningar. Utställningen Stämplad riktar sig till personer mellan 18–25 år och skall under 2017 turnera på flera orter i Sverige.