Arrangera ett seminarium om tillgänglighet tillsammans med oss!

Under 2017 planerar vi att göra fler seminarium om tillgänglighet tillsammans med museer. Är du intresserad av att arrangera ett seminarium tillsammans med oss? Hör gärna av dig!

Undersökning om samverkan mellan museer och privata aktörer

Under vintern 2016 och våren 2017 genomför Riksutställningar djupintervjuer med representanter från museisektorn och näringslivet. Syftet är att inhämta kunskap för att ta fram en guidebok om samverkan mellan museer och privata aktörer.

En ätbar eftertanke

Vem är du, och vem är den mitt emot dig? Den 10 och 11 december har du möjlighet att vara med och skapa ett interaktivt ljudexperiment med mat i fokus. I ett samarbete med Statarmuseet Skåne och designern Marije Vogelzang fortsätter vi att utforska olika aspekter av mat och ätande i projektet Måltider.

Samlingsforum 2016 – från samling till utställning

I november hölls konferensen Samlingsforum i Visby. Årets tema ”Från samling till utställning” satte fokus på processer, metoder och verktyg för samlingsförvaltning och utställningsarbete. En del av allt det arbete som pågår bakom kulisserna på museerna.

Harmånger kyrka, interiör. Foto: Lars Nylander

Bevara kyrkorna genom utveckling

Vad ska kyrkan användas till? Hälsingland Museum har gett sig in i diskussionen om vad som händer med våra kyrkobyggnader när besökarna blir allt färre.