Post-exkursion Critical Exhibition Studies 2015

Critical Exhibition Studies postexkursion är ett tillfälle att tillsammans med kurskamrater, alumner och föreläsare träffa internationella aktörer inom museer och utställningar. Årets resa gick till Serbiens huvudstad Belgrad.

Nytt regeringsuppdrag ska utmana negativa stereotyper

Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Riksutställningar genomföra kunskapshöjande insatser kring hur kulturverksamheter kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper.

Lästips

För dig som är intresserad av litteratur kring utställningar och museer, har vi valt ett urval från Critical Exhibition Studies kurslitteratur. Texterna behandlar ämnen som till exempel utställningsdesign, museernas roll, deltagandekultur och vithetsnorm. ​

“Vad kan museerna erbjuda som inte erbjuds någon annanstans?”

Vad är museerna till för? Vad hör – eller hör inte – hemma på ett museum och vad ska stå i centrum? Mediedebattörer och museichefer ger sin syn på museers prioriteringar och vårens mediedebatt.

Museets gränser – samtal om museers uppdrag och legitimitet

Ett kollektivt minne. En plats för reflektion. En kunskapskälla. En arena för förändring. Vad är museerna till för? Riksutställningar och RSM bjuder in till två samtal under Almedalsveckan i Visby med röster inifrån och utifrån branschen.