Fråga Riksutställningar

Vill du diskutera arbete med utställningar? Onsdagen den 15 juni kl 10.00–12.00 sitter en grupp specialister beredda för att diskutera med dig. 

Museet och kyrkan i lokalsamhället

Hur kan museet bidra till samverkan runt utvecklingen av kyrkobyggnaders framtid? Hälsinglands museum och Harmånger-Jättendals församling undersöker tillsammans hur kyrkobyggnaderna kan få en aktiv roll för social sammanhållning i lokalsamhället. 

Trenderna som påverkar kulturarvsarbetet och kulturarvspolitiken

Vad betyder egentligen begreppet kulturarv? Och vilken betydelse har kulturarv och kulturarvsarbete för vårt samhälle och hur ser egentligen förutsättningarna för detta arbete ut? Läs den nya rapporten Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen.

Pris till Ljuslab för barn

“Det är klart att vi ska vara där barn är med kultur”. Ljuslab för barn har fått 150 000 kronor från Göteborgs Energis Miljöfond och flyttar till ett mobilt rum i Bergsjön.

Förstudie demokrati– och migrationsmuseum i Malmö

Malmö stad har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att genomföra en förstudie om förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Riksutställningar bidrar med omvärldsanalys och research till förstudien.