Barns lek blir utställning i flyktingläger

Mohamad Hafeda gör utställningar tillsammans med barn i flyktingläger och socialt utsatta områden. Genom barns lek och drömmar skapas dialog mellan olika grupper på platser där det finns konflikter. Hör honom på Vårmötet!

Skriv utställningshistoria på Vårmötet!

På Vårmötet kommer Tore Danielsson från Riksutställningar och Axel Pettersson från Wikimedia Sverige att finnas på plats för att hjälpa till med historieskrivningen på Wikipedia.  Många museer använder redan plattformen, men det finns fortfarande stora luckor att fylla!

Träffa TEKNIKAKUTEN på Vårmötet

Ska du också på Vårmötet 2016? Ta gärna med tankar, ritningar, föremål eller krånglande teknik och bolla frågan med våra skakunniga tekniker.

Rapport – Länsmuseernas situation

Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar. Så kan man sammanfatta situationen för Sveriges länsmuseer. Rapporten visar på länsmuseernas viktiga samhällsbidrag – men även på kritiska överlevnadsfrågor avseende den ekonomiska verkligheten.

Museernas vårmöte 2016

Vårmötet 2016 äger rum 19–21 april i Linköping och Norrköping. Riksutställningar är en av medarrangörerna, och ordnar också flera programpunkter. Kanske är du intresserad av Teknikakuten, döv-blind-visning, museet som nyhetsredaktion eller mötesplatser mellan gamla och unga?