Möten med möjligheter - en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan

Rapporten undersöker relationen mellan skola och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Detta är också Riksutställningar sista publikation. 

Guidebok för museer och näringsliv i samverkan

Kan ett ökat samarbete med näringslivet vara ett sätt att stärka museisektorn och vilka erfarenheter finns inom området? Guidebok för museer och näringsliv i samverkan grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn.

Genomtänkt magasin om tillgänglighet

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek.

Konsten att beröra – ny skrift från Kulturrådet och Riksutställningar

Nu kommer Konsten att beröra, en skrift som handlar om hur konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper. Skriften och konferensen med samma namn är producerade av Kulturrådet i samarbete med Riksutställningar.

Hela alltet – metodbok för generationsmöten

Ny publikation från Riksutställningar Unga Klara och Stadsmuseet i Stockholm. Hela alltet utgår från Unga Klaras arbetsmetod och har för avsikt att inspirera pedagoger och museianställda som vill arbeta med möten över generationsgränser.