Genomtänkt magasin om tillgänglighet

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek.

Konsten att beröra – ny skrift från Kulturrådet och Riksutställningar

Nu kommer Konsten att beröra, en skrift som handlar om hur konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper. Skriften och konferensen med samma namn är producerade av Kulturrådet i samarbete med Riksutställningar.

Hela alltet – metodbok för generationsmöten

Ny publikation från Riksutställningar Unga Klara och Stadsmuseet i Stockholm. Hela alltet utgår från Unga Klaras arbetsmetod och har för avsikt att inspirera pedagoger och museianställda som vill arbeta med möten över generationsgränser.

Rapport – Länsmuseernas situation

Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar. Så kan man sammanfatta situationen för Sveriges länsmuseer. Rapporten visar på länsmuseernas viktiga samhällsbidrag – men även på kritiska överlevnadsfrågor avseende den ekonomiska verkligheten.

Klokboken – Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU:s fonder

Klokboken är ett stöd för att identifera projekt som kan förverkligas med medel från EU. Med hjälp av rapporten kan du få kunskap och verktyg som ökar möjligheten till ett beviljat projekt inom strukturfondsprogrammen.