Guidebok för utställningsteknik

Ny reviderad upplaga! Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. 

Bild: Gabor Palotai

Museerna och besökarna 2050

Föreställ dig ett museum år 2050. I staden, i glesbygden eller någonstans däremellan. Vilka är där? Vad upplever de? Här är framtidsantologin Museerna och besökarna 2050.

Rapport – Museerna och hbtq

Rapporten 'Museerna och hbtq' är resultatet av ett regeringsuppdrag med syftet att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Barn <3 Kommunikation

Här är boken Barn < 3 Kommunikation i en ny upplaga. I boken skriver tio olika inbjudna barnkulturexperter om sin egen praktik och om den dialog som sker med barn och kulturinstitutionerna, barns kultur- och medievanor och vad utställningsmediet kan lära sig av praktiker som dataspel, drama, journalistik och design.

Bild: Emma Virke

Museerna och mångfalden

Riksutställningars rapport, skriven av analyschef Eric Fugeläng, innehåller bland annat konkreta förslag på vad museerna kan göra för att bli bättre på mångfald.