Rapport – Länsmuseernas situation

Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar. Så kan man sammanfatta situationen för Sveriges länsmuseer. Rapporten visar på länsmuseernas viktiga samhällsbidrag – men även på kritiska överlevnadsfrågor avseende den ekonomiska verkligheten.

Klokboken – Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU:s fonder

Klokboken är ett stöd för att identifera projekt som kan förverkligas med medel från EU. Med hjälp av rapporten kan du få kunskap och verktyg som ökar möjligheten till ett beviljat projekt inom strukturfondsprogrammen. 

Guidebok för utställningsteknik

Ny reviderad upplaga! Denna bok är en inblick i den värld av val och möjligheter som utställningstekniken utgör. En bok om material, metoder, design och mycket annat. 

Bild: Gabor Palotai

Museerna och besökarna 2050

Föreställ dig ett museum år 2050. I staden, i glesbygden eller någonstans däremellan. Vilka är där? Vad upplever de? Här är framtidsantologin Museerna och besökarna 2050.

Rapport – Museerna och hbtq

Rapporten 'Museerna och hbtq' är resultatet av ett regeringsuppdrag med syftet att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.