Barn <3 Kommunikation

Här är boken Barn < 3 Kommunikation i en ny upplaga. I boken skriver tio olika inbjudna barnkulturexperter om sin egen praktik och om den dialog som sker med barn och kulturinstitutionerna, barns kultur- och medievanor och vad utställningsmediet kan lära sig av praktiker som dataspel, drama, journalistik och design.

Bild: Emma Virke

Museerna och mångfalden

Riksutställningars rapport, skriven av analyschef Eric Fugeläng, innehåller bland annat konkreta förslag på vad museerna kan göra för att bli bättre på mångfald.

Konsten och Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?

Publikationen visar på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns även exempel på forskning inom området och tillbakablickar på KOP-nätverkets bakgrund.

Omslag, Context in Flux rapport

Context in Flux rapport

Context in Flux / Sammanhang i Rörelse är ett projekt inom Lab 13, en ny plattform för metodutveckling och processmetodik på Riksutställningar. Läs rapporten i svensk eller engelsk version.

Omslag, Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande

Planera för det oförutsedda – metodik för rörligt lärande

Närmare två tusen personer har deltagit i Riksutställningars Lab 13 workshops. Nu delar vi med oss av workshopmetoder, erfarenheter och idéer i en ny publikation.