Konsten och Publiken – ett uppdrag för demokratibranschen?

Publikationen visar på utmaningar i mötet mellan bildkonst och omvärld och vad ett publikstrategiskt arbete kan innebära. Här finns även exempel på forskning inom området och tillbakablickar på KOP-nätverkets bakgrund.

Omslag, Context in Flux rapport

Context in Flux rapport

Context in Flux / Sammanhang i Rörelse är ett projekt inom Lab 13, en ny plattform för metodutveckling och processmetodik på Riksutställningar. Läs rapporten i svensk eller engelsk version.

Omslag, Planera för det oförutsedda - metodik för rörligt lärande

Planera för det oförutsedda – metodik för rörligt lärande

Närmare två tusen personer har deltagit i Riksutställningars Lab 13 workshops. Nu delar vi med oss av workshopmetoder, erfarenheter och idéer i en ny publikation.

Konsten att ställa ut samtidskonsten - en guidebok, bokomslag

Konsten att ställa ut samtidskonsten – en guidebok

Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar.

Bokomslag, Future Exhibitions No. 1

Future Exhibitions No. 1

Vi intervjuar mediets makthavare och visionärer, letar fram utställningarna som siktar mot framtiden, tittar på innovativ teknik och tar pulsen på morgondagens utställningsmedium, både i och utanför Sveriges gränser.