Bokomslag, Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement

Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement

Publikation från workshopen "Konst & Publik? Visual Art and Audience Engagement" om strategiskt publikarbete.

Bokomslag, Kultur i rörelse

Kultur i rörelse – boken om Riksutställningar

Riksutställningar har hjälpt författarna till boken Kultur i rörelse att ta fram underlag men gett dessa fria händer att göra urvalet.  Historien som berättas är således sedd ur skribenternas ögon, byggd på intervjuer, minnen och fakta. 

Analys av svenska museernas ekonomiska utveckling

I den här rapporten har Riksutställningar tittat på de svenska museernas ekonomiska utveckling under perioden 2005-2012.

Bokomslag, R U International?

R U International?

I den här boken kan du läsa om Riksutställningars treåriga projekt R U International.

Bokomslag, Storleken spelar roll

Storleken spelar roll

Sarah Thelwalls bok “Storleken spelar roll” undersöker värdet av mindre bildkonstorganisationer, och utforskar deras potentiella betydelse inom kultur och ekonomi. Ges ut i svensk översättning i samarbete mellan Riksutställningar, Nätverkstan och Common Practice.